More than sensors+automation
Search

Balast Suyu Yönetimi

Gemiler atık sularını tahliye ettikten sonra veya yük boşalttıktan sonra dengelerini sağlamak için balast suyu ile doldurulur. Doldurulan su yerel sulardan alınıp tekrar yüklendiğindiği limanda boşaltılır. Boşaltılan balast suyunun; bitkilere, hayvanlara, virüslere veya mikroorganizmalara etki ederek yerel ekosistemlere zarar vermesini önlemek için mutlaka arıtılması gerekir.

Ölçüm ve teknoloji ekosistemi korur

Tankerlerden atıksu boşaldığında, balast suyu olarak alınan yerel sular ile dengeyi sağlar. Bu sular farklı bir limanda boşaltıldığında, ekosisteme yabancı hayvanlar, bitkiler, virüsler ve diğer organizmaları içerdiğinden, mevcut yerel ekosisteme ağır zararlar verebilir. Bu nedenle, Gemilerde Balast Suyu ve Sedimanların Kontrolü ve Yönetimine İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye acilen uyulmalı ve balast suları uygun şekilde arıtılmalıdır. JUMO, Balast suyu yönetim süreçleri için gemi taşımacılığı onaylarına sahip ölçüm ve kontrol teknolojisi sunar.

<< Gemi İnsa Endüstrisi Uygulamalarına geri dönSonraki >>