More than sensors+automation
Search

Separatör

Separatör, yüksek verimli ağır petrol sıralı ayırma sistemlerinin temel prensibini oluşturur. Doğru sıcaklığa ısıtılan işlenmemiş petrol, safsızlıkların temizlenebilmesi için sürekli olarak separatöre beslenir. Santrifüjlü separasyondan sonra, arıtılmış petrol sürekli olarak pompalanır ve ayrılan çamur ve su, çanak çevresinde birikir.

Temiz petrol çıkışındaki bir su dönüştürücü, kapasitif direnci ölçer ve değişiklikleri kontrol ünitesine bildirir. Kontrol ünitesi suyun içeriğine bağlı olarak ya tahliye vanasını açar ya da çamur tahliyesi sırasında suyu hazne tahliye ağızlarından dışarı atar.