More than sensors+automation
Search

Su ve Atıksu Arıtma

Büyük gemilerde su arıtımı çok önemlidir. Balast suyu ve atık su deşarj edildiği bölgelerdeki yerel ekosisteme zarar vermemesi için mutlaka arıtılmalıdır. Gemilerde içme suyu genellikle deniz suyundan elde edilir. Tüm bu uygulamalar için JUMO, gemi inşa endüstrisi için uygun onaylara sahip sensör ve otomasyon teknolojisi sunar.

İçme suyu

Gemilerde içme suyu, deniz suyununun ters ozmoz yöntemiyle arıtılması; deniz suyunun yüksek basınç altında yarı geçirgen bir membrandan geçirilmesi; ile elde edilir. Bu işlem ile membrandan yalnızca belirli iyonlar ve moleküller geçer. Bu nedenle tuzlu sudan içme suyu üretilirken basınç, iletkenlik ve genel su kalite parametreleri mutlaka izlenmelidir.

İçme suyu arıtımı için güvenilir ölçüm ve kontrol teknolojisi

Gemilerde içme suyu deniz suyundan elde edilir ve ters ozmoz yöntemiyle tuzsuzlaştırılır ve saflaştırılır. JUMO, güvenilir ölçüm ve kontrol teknolojisi ile bu sürecin izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur. JUMO; ters ozmoz öncesi basınç izlemeden, tuzsuzlaştırma sürecine, temizleme ve dezenfeksiyona kadar eksiksiz bir sistem sunar.

Atık su arıtımı

Gemilerde atık su arıtımı için membran veya biyolojik arıtma işlemleri kullanılmaktadır. Buralarda tanklardaki taşmayı önlemek için seviye ölçümü gereklidir. Ayrıca su kalitesini kontrol etmek için arıtımından önce ve sonra pH ve iletkenlik değerleri izlenmektedir. JUMO ile tüm atık su arıtma sürecini ölçebilir, kontrol edebilir ve kaydedebilirsiniz.

JUMO ile verimli atık su arıtma

Seviye probları, iletkenlik ve pH sensörleri ve merkezi ünite JUMO AQUIS touch P/S ile JUMO, atık su arıtımı için eksiksiz bir ölçüm, izleme ve kontrol sistemi sunar. Entegre kayıt fonksiyonu ile ölçülen değerler kaydedilir, böylece atık su arıtımı izlenebilir, optimize edilebilir ve belgelendirilebilir. Uygulanan ölçüm ve kontrol teknolojisi ayrıca marin sertifikalarına sahiptir.

<< Gemi İnsa Endüstrisi Uygulamalarına geri dön - Sonraki>>