More than sensors+automation
Search

Tuzlu sular

Dünyada sınırlı miktarda su mevcuttur ve bu suyun% 97,5'i tuzludur. İçme suyu sınırlı olduğundan, deniz suyu önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Deniz suyunu tuzdan arındırma, tuz içeriğini azaltarak deniz suyundan içme suyu veya proses suyu elde etme yöntemidir.