More than sensors+automation
Search

İçme suları

İçme suyumuzun çoğu yeraltı sularından sağlanır. Bu bölümde yeraltı sularının arıtma işlemi uygulanarak içme suyuna dönüştürülmesindeki ölçüm teknolojisilerini bulabilirsiniz. Grafikte, içme suyu arıtımı için gerekli olan farklı aşamaları görebilirsiniz. Hangi aşamada ölçüm teknolojisine ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin ve bu bölüme tıklayın. Seçtiğiniz aşamaya göre tesisiniz için uygun JUMO ürünleri gösterilecektir. Bu şekilde içme suyu arıtımında kullanılan makineler ve sistemler için farklı JUMO çözümleri bulacaksınız.

Yeraltı suları

İçme suyu elde edilen kaynaklardan kaynaklardan biri de yeraltı sularıdır. İçme suyunun güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak için bir çok parametre ölçülür. En önemli parametrelerden biri pH değeridir.

Dahası...

Tuzlu sular

Dünyada sınırlı miktarda su mevcuttur ve bu suyun% 97,5'i tuzludur. İçme suyu sınırlı olduğundan, deniz suyu önemli bir içme suyu kaynağıdır. Deniz suyunu tuzdan arındırma, tuz içeriğini azaltarak deniz suyundan içme suyu veya proses suyu elde etme yöntemidir.

Dahası...

Çözüm önerilerimiz

İçme suyu elde etme uygulamalarında kullanılan JUMO ürünleri hakkında detaylı bilgi için

Dahası...