More than sensors+automation
Search

Soğutma suları

Veri merkezleri ve enerji santralleri gibi birçok teknik tesiste istenmeyen ısı oluşur. İnsanları, tesisi ve ürünleri ısı enerjisinden korumak için proseste oluşan bu ısı dağıtılmalıdır. Soğutma kuleleri olarak da bilinen evaporatif soğutma tesisleri bu işlevi yerine getirir. Soğutma suyu, tuz ve katı maddeler nedeniyle buharlaşma sırasında yoğunlaşma eğilimi gösterdiğinden ve organizmalar (algler, patojenler) için bir üreme alanı olması sebebi ile buradaki su kalitesi sürekli olarak izlenmelidir. Soğutma kulesinde, teknik işlemlerden kaynaklanan fazla ısı, su buharlaştırılarak dağıtılır. Buharlaşma sırasında suyun yoğunlaşmasına karşı koymak ve soğutma suyunun hijyenini sağlamak için JUMO, ilgili ölçüm ve kontrol teknolojisini sunar. Ölçülen iletkenlik, bulanıklık ve pH değeri izlenerek soğutma suyunun kalitesi sağlanır.

   

Bir sistem tedarikçisi olarak JUMO, evaporatif soğutma kuleleri için ölçüm ve kontrol teknolojisi sağlar. Böylelikle ölçülen iletkenlik, pH ve bulanıklığı merkezi bir noktada kontrol altına alabilirsiniz. Gerekirse klor veya brom da ölçülebilir. Tabiki, ölçülen değerleri kurcalanmaya karşı emniyetli bir şekilde kaydetmek de mümkündür. JUMO kontrol teknolojisi; tuzluluk prosesi ve biyosit veya dezenfektan dozajını kontrol eder. Burada bir akış monitörü sürekli dolaşımı sağlar.