More than sensors+automation
Search

Yüzme havuzu suyunda arıtma

Dezenfeksiyon

Klorlama, su dezenfeksiyonu için en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu işlem ile su içindeki mikroorganizmaları (bakteri, virüs vb.) azaltılır veya yok edilir. Bu işlem aynı zamanda sterilizasyon olarak da adlandırılabilir. JUMO'nun sıvı analiz teknolojisi, klor ölçümünü de kapsar.

pH kontrolü

Yüzme havuzu suyunda pH değeri en önemli parametrelerden biridir. Yüzme havuzu suyu için optimum pH değeri 7,2 ile 7,8 arasındadır. Çok düşük veya çok yüksek pH değerleri, cilt ve göz tahrişinin yanı sıra korozyon gibi çeşitli sorunlara neden olur.

Su kalite kontrolü

Redoks değeri yüzme havuzu suyunun kalitesini değerlendirmek için temel ölçülerden biridir. Tıpkı pH ve klor gibi yüzme havuzunun merkez noktalarından birinde ölçülür. Sıvı analizi sensörleri, optimum ölçüm koşullarını oluşturmak için sıcaklık ve akış ölçüm cihazları ile beraber ölçüm noktasına yerleştirilmiştir.