Kleiner Tannenbaum im Wald
Sosyal sorumluluklar

Etik ilkelere dayalı girişimcilik eylemi

Sahibi tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak, girişimcilik faaliyetlerimizde ve birbirimizle olan ilişkilerimizde etik ilkelerin dikkate alınması, kurumsal felsefemizin doğal bir parçasıdır. ZVEI'nin (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. - Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Derneği) uzun süredir üyesi olan bir şirket olarak, 2010 yılında ZVEI Davranış Kuralları'nı imzalayarak yazılı olarak kaydettiğimizi ve böylece resmi olarak kendimizi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Farklılıklar Sözleşmesi

"Bir fırsat olarak farklılıklar", Alman şirketlerinin çeşitliliği teşvik etme girişimi olan Farklılıklar Sözleşmesi'nin ilkesidir. Buradaki çeşitlilik, tüm çalışanların cinsiyet, milliyet, etnik köken, din veya ideoloji, engellilik, yaş, cinsel yönelim veya kimlik gözetmeksizin değer verildiği anlamına gelir.

Bizim için tüm bu özellikler kuşkusuz birbirleriyle olan saygılı etkileşimin bir parçasını oluştururve günlük hayatımızda da uygulanmaktadırlar. Farklılıklar Sözleşmesini imzalayarak, şirketimizde bir kabul ve karşılıklı güven ortamını teşvik etmeye kendimizi adadık.

Farklılıklar Sözleşmesi

İmzalı döküman

İndir

JUMO için dünya çapında her yaştan ve kökenden insan çalışmaktadır.

Davranış Kuralları - dünya çapında geçerlidir

Davranış Kuralları dünya çapında geçerlidir ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi uluslararası geçerli anlaşmalara dayanmaktadır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartlarını ve Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi'nin ilkelerini takip eder.

İndir

Rhön bölgesinde bulunabilecek kadar güzel doğayı korumak istiyoruz.

Sorularınız mı var?


Çevre ve Güvenlik, Enerji ve Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanı

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200