Wassertanks Su tankları

Su temini

Neredeyse hiçbir şey su temini kadar önemli değildir. Tabii bu trenler için de geçerlidir. JUMO, içme ve kullanma suyu sağlanmasına ve atık suyun bertarafına yardımcı bulunur. Söndürme suyu tankında basınç ve sıcaklık ölçümleri de kullanılarak daha fazla güvenlik sağlanır.