Bira üretimi

Bu bölümde bira fabrikanızdaki sistemler için süreç odaklı ölçüm teknolojisini bulacaksınız. Ayrıntılı gösterimleri ve açıklamaları kullanarak mayşeleme, süzme, şıra kazanları, şıra soğutucularının yanı sıra fermantasyon ve depolama tankları için sensör ve otomasyon çözümlerini gösteriyoruz. Sensörlerin, kontrolörlerin ve otomasyon sistemlerinin tüm demleme sürecini daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Mayşeleme

3 Çözümler

Mayşelemede mayşe üretirken, hassas sıcaklık ölçümü ve kontrolü çok önemlidir. Malt-su karışımı belirli bir sıcaklık-zaman programından geçer, böylece maltta bulunan nişasta şekere parçalanır. Son derece hassas bir sıcaklık kontrolü ayrıca yüksek şeker verimi sağlar.

Süzme işlemi

2 Çözümler

Süzme sırasında, maltın kabuk kısımları, harcanmış taneler, şıradan ayrılır. Burada tahıl bir filtre görevi görür. Püre, kabuk parçalarından bir filtre tabakası oluşana kadar bir daire içinde pompalanır. Filtrasyonun verimli çalışması için karıştırıcı, basınç farkı üzerinden kontrol edilir.

Şıra kaynatma

3 Çözümler

Şıra kaynatıldığında, aromatik bileşenler şıradan çıkarılır. Aynı zamanda, birada kötü bir tada neden olabilecek bileşenler buharlaşır. Şıra, yüksek sıcaklıklarda denatüre olan ve çöken daha fazla tortudan arındırılır. Mayşe kaynatmanın olumlu yan etkisi, mayşenin sterilize edilmesidir.

Şıra soğutma

4 Çözümler

Süzme ve kaynatma yoluyla berraklaştırmadan sonra, şıra mümkün olduğunca çabuk fermantasyon sıcaklığına soğutulmalıdır. Burada da zaman ve sıcaklık faktörleri büyük önem taşımaktadır. Maltın akış hızı, mayşe sıcaklığı ile kontrol edilir. Şırane kadar sıcak olursa, soğutucudan o kadar yavaş akar.

Fermantasyon ve depolama

3 Çözümler

Fermantasyon sırasında, şıra belirli miktarda maya hücresi ile karıştırılır. Fermantasyonun başlangıcında maya iyi havalandırılır ve daha sonra maya için en uygun sıcaklıkta fermente edilir. Sonraki depolama sırasında, maya hasat edilir ve yeşil bira, bira tipine göre belirlenen bir sıcaklıkta belirli bir süre boyunca depolanır.