Kammerofen Kamara tip fırınlar

Kamara Tip Isıl İşlem

Birçok düşük kapasiteli endüstriyel uygulamada kamara tip ısıl işlem prosesine ihytiyaç duyulur. Isıtma ve kurutma kabinleri veya üstten yüklemeli ve hazneli fırınlar gibi kapalı sistemlerde optimum proses koşullarının oluşturulması ve bakımı daha kolaydır. Bazı uygulamalar, bu yapının arandığı mutlak sızdırmazlık (örneğin inert gaz altında ve vakum fırınlarında) gerektirir..