Durchlaufofen Kontinü Fırınlar

Kontinü Isıl İşlem Prosesleri

Birçok farklı endüstriyel alanda özellikle yüksek kapasiteli kontinü ısıl işlem prosesi uygulanmaktadır. Kontinü ısıl işlem prosesi ile sadece ürünlerin otomatik bir şekilde geçtiği hızlı bir üretim sürecine ulaşılmış olunmuyor; aynı zamanda bu sistemler ile ürünlerin içinden geçtiği farklı sıcaklık aralıklarına sahip bölgeler de haritalanmış oluyor. Bu sistemlerde ürünler örneğin, arka arkaya ısıtılabilir, soğutulabilir, kurutulabilir ya da yakılabilir.