Radsatzgetriebe Tekerlek takımı

Şasi teknolojisi

Motora ek olarak, şasi, sürücünün merkezidir. Enerjinin raylara taşındığı yer burasıdır. Bu nedenle, yalnızca ulaşımdan değil, aynı zamanda taşınan malların ve her şeyden önce yolcuların güvenliğinden de sorumludur. Bu gereklilik, burada da yüksek yüklere maruz kalan ölçüm teknolojisinde de yer almaktadır.