Yeraltı sularının arıtılması

İçme suyumuzun çoğu yeraltı sularından sağlanır. Burada yeraltı suyundan içme suyunun arıtılması için proses odaklı ölçüm teknolojisini bulacaksınız. Grafikte içme suyu arıtımının farklı adımlarını görebilirsiniz. İşleminiz için JUMO ürün portföyünü seçmeli olarak görüntülenir. Ayrıntılı açıklamanın yardımıyla, içme suyu arıtımında kullanılan cihazlar ve sistemler için çeşitli JUMO çözümleri bulacaksınız.

Kuyu suyu

2 Çözümler

İçme suyu, genellikle yeraltı sularından elde edilir. İçme suyunun güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak için çeşitli parametreler ölçülür ve izlenir. En önemli parametrelerden biri pH'dır.

Flokülasyon sistemi

3 Çözümler

Flokülasyon, sudaki en ince maddelerin pıhtılaştırılarak mevcut bulanıklığı azaltmak için içme suyu arıtımında kullanılan bir işlemdir. Bulanıklığa ek olarak, flokülasyon sisteminin içeriğinin seviyesi ve akışı ölçülmeli ve izlenmelidir.

Sedimantasyon

2 Çözümler

Flokülasyon ile oluşan katılar ve bulanık maddeler çökeltme ile ayrılabilir. Su kalitesi iletkenlik ve pH değeri ile izlenir. pH değeri organik veya inorganik maddelerin flokülasyonu için optimize edilmişse koagülant ayrımından sonra ve filtrasyondan önce tekrar ayarlanır.

Filtrasyon

Druckmessung

Filtrasyon, sudaki veya atık sudaki katı-sıvı karışımının filtreler kullanılarak ayrılabileceği işlemi ifade eder. Verimli filtrasyon için filtrenin giriş ve çıkışındaki basıncın izlenmesi gereklidir.

Dezenfeksiyon

Chlormessung

Dezenfeksiyon yardımı ile mikroorganizmalar sudan uzaklaştırılır veya öldürülür. İçme suyu arıtımında en yaygın kullanılan dezenfektan klordur. "Gerektiği kadar ve mümkün olduğu kadar az" ilkesine göre, klor içeriğinin konsantrasyonu ve dozu sürekli olarak izlenmelidir.

Depolama tankı

Füllstandsmessung

Arıtılmış içme suyu depolama tanklarında saklanır. Bu tanklardaki dolum seviyesi sürekli izlenmelidir. Sonuçta, tanklar ne boş ne de taşmış olmalı, ancak etkili bir içme suyu temini garanti edilmelidir.