Merkezi ısıtma Ev tipi bağlantı

Kalorimetre sensörleri

Isı çiftler, tüketilen enerji miktarını hesaplamak etmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Hesaplama, ortamın hacimsel akışını ve akış ile ters akış arasındaki sıcaklık farkı ile yapılır. Kullanım alanları; merkezi ısıtma dağıtım istasyonlarıdır. JUMO bu ölçüm için birbiri ile eşleştirilmiş ısıl çiftler ve farklı kurulum yerleri sunar.