Uyarı

Uyarı

Geçersiz bir yapılandırma bulundu. Sistem denetimcinize başvurun.

 
Insert your alternative text
Gizliliğiniz Bizim için Önemli

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., Şerifali Mah. Bayraktar, Bulvarı Burhan Sok. No: 1, 34775 Ümraniye - Ìstanbul (bundan böyle JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. veya "biz" olarak anılacaktır) hangi verileri topladığımız ve bu verileri nasıl işlediğimiz hakkında bilgi içerir.

Şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgilendiğiniz için mutluyuz. Kişisel verilerinizin korunması açısından da web sitemizi ziyaret ettiğinizde kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Çünkü kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz. Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasalarına ve diğer veri koruma yönetmeliklerine uygunluk bizim için önemlidir. Hangi verileri ne zaman topladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı bilmenizi istiyoruz.

Veri işleme hakkında genel bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızdan yalnızca işlevsel bir web sitesi, içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kişisel veriler toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması, yalnızca kullanıcının onayı ile düzenli olarak gerçekleşir. Fiili nedenlerle önceden izin alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin işlenmesine yasal hükümler tarafından izin verildiği durumlarda bir istisna uygulanır.

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6 (1) (a) Maddesi, kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür. Madde 6 (1) (b) GDPR, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, GDPR'nin 6 (1) (c) maddesi yasal dayanak teşkil etmektedir. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi yasal dayanak teşkil eder. İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri birinci menfaatten ağır basmıyorsa, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f harfi yasal dayanak teşkil eder.


3. Veri Silme ve Depolama Süresi


İlgili kişinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinecek veya bloke edilecektir. Depolama, sorumlu kişinin tabi olduğu AB düzenlemeleri, yasaları veya diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlanmışsa da gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına gerek olmadığı sürece, belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse de veriler bloke edilecek veya silinecektir.


Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olarak Tanımlanamayan Bilgiler


Web sitemizi kullanırken, organizasyonel ve teknik nedenlerle aşağıdaki veriler saklanır:
• Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
• Kullanıcının işletim sistemi
• Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
• Kullanıcının IP adresi
• Erişim tarihi ve saati
• Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri
• Web sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından erişilen web siteleri
Web sitemizi sürekli olarak optimize edebilmek ve web sitemizi sizin için daha da kullanışlı hale getirebilmek için bu teknik verileri anonim olarak ve sadece istatistiksel amaçlarla değerlendiriyoruz. IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklanmalıdır. Ayrıca bu verileri kötüye kullanım durumlarını tespit etmek, bu girişimleri belgelemek ve önlemek için kullanırız.


Çerezlerin kullanımı


Web sitemiz çerez kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini açarsa, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan bir karakter dizisi içerir. Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile arayan tarayıcının tanımlanabilmesini sağlar.
Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:
• Alışveriş sepetindeki ürünler: Kullanıcı tarafından girilen veriler, sipariş tamamlanana kadar kullanıcı oturumunda saklanır
Ayrıca web sitemizde, kullanıcıların gezinme davranışlarının analizini sağlayan çerezler kullanıyoruz. Aşağıdaki veriler bu şekilde iletilebilir:
• Girilen arama terimleri
• Sayfa görüntüleme sıklığı
• Web sitesi işlevlerinin kullanımı
Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri, teknik önlemlerle takma isimlendirilir. Bu nedenle, verileri arayan kullanıcıya atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Web sitemize erişirken, kullanıcılara analiz amacıyla çerezlerin kullanımı hakkında bir bilgi başlığı ile bilgi verilir ve bu veri koruma beyanına yönlendirilir. Bu kapsamda ayrıca tarayıcı ayarlarında çerezlerin saklanmasının nasıl engellenebileceğine dair bir referans bulunmaktadır. Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı, kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı işlevleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Bunlar için, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcının tanınması gereklidir.
Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:
• Alışveriş Sepeti
• Arama terimlerini hatırlama
Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Analiz çerezleri (tarayıcı, Java komut dosyası yeteneği, ekran çözünürlüğü, kullanılan son cihaz, bant genişliği, konum) web sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Analiz çerezleri aracılığıyla web sitesinin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz ve böylece teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliyoruz. Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sitemize iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde de tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

Güvenlik


Kişisel verilerinizi kayıp, imha, manipülasyon ve yetkisiz erişime karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımız ve veri işlemeye dahil olan tüm üçüncü taraflar, Federal Veri Koruma Yasası'na uymak ve kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi durumunda, verilerin üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için bilgiler şifreli olarak iletilir. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli revize edilmektedir. Ayrıca web sitemizin mağaza alanında veri iletmek için güvenli bir veri bağlantısı (https) kullanıyoruz.


İletişim Formu


Web sitemizde bizimle elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek birkaç iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu uygulamayı kullanırsa, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve kaydedilecektir. Bu tarihler:
• Tema
• İsim
• Firma
• Sokak
• Posta kodu
• Konum
• Email
• Telefon
• Pozisyon
• Mesajınız
Mesaj gönderildiğinde, aşağıdaki veriler de saklanır:
• Gönderme tarihi ve saati
Gönderme işlemi sırasında verilerin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulacaktır. Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır. Bu kapsamda veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılacaktır. Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının onay vermesi halinde GDPR Madde 6(1)(a)'dır. Bir e-posta gönderme sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f harfidir. E-posta ile iletişim bir sözleşme akdetmeyi amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak GDPR Madde 6 (1) (b)'dir. Giriş maskesindeki kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca kişiyi işlememize hizmet eder. İletişim e-posta yoluyla yapılırsa, bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaattir. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder. Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman iptal etme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez. Kullanıcı, onayını istediği zaman e-posta, telefon, faks veya mektup yoluyla iptal edebilir. Bu durumda, iletişim sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir.


İletişim / müşteri bilgilerinin teyidi


Bizimle İnternet, e-posta veya şahsen (ziyaret, telefon görüşmesi, bir ticaret fuarı ziyareti) iletişim formunu kullanarak iletişim kurarsanız, aktarılan kişisel verilerinizin saklandığı yerde, iletişim onayını size müşteri şeklinde göndeririz. bilgi. Bu kapsamda veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılacaktır. Veriler, toplandıkları
amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman iptal etme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez. Kullanıcı, onayını istediği zaman e-posta, telefon, faks veya mektup yoluyla iptal edebilir. Bu durumda, iletişim sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir.


Web seninerleri


Web seminerleri bizimle bilgi toplamak amacıyla dijital bir konferansa çevrimiçi olarak kaydolan bir grup insan arasındaki iletişim için tasarlanmıştır. Bir web seminerine kaydolursanız, süreci desteklemek için aşağıdaki veriler gereklidir:
• Ad ve soyad,
• Cinsiyet,
• E-posta adresi,
• Şirket,
"Web Semineri" hizmetini sunabilmek için JUMO Ölçü Sistemleri, Citrix, Citrix Headquarters, 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri'nden GoToWebinar hizmetine güvenmektedir. Citrix, bu hizmetin sağlanmasından ve Citrix ile ilişkili veri işlemeden sorumludur. Citrix'in gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: http://www.citrixonline.com/collaboration/privacy_policy_popup_de. Web seminerinin siparişle ilgili uygulaması için Citrix'e e-posta, soyadı ve adı iletiriz. Web semineri gerçekleştirildikten sonra, toplu istatistiksel veriler JUMO GmbH & Co.KG'ye iletilir. Web semineri sırasında bir soru sorduysanız, web seminerinin bitiminden sonra talebinizin daha fazla işlenmesi için sorulan soru hakkında ad, soyad, e-posta adresi gibi ek bilgiler alacağız. Bu sürecin bir parçası olarak JUMO GmbH & Co.KG'de saklanan verilerden kendimiz sorumluyuz. Katılmak için kayıt yaptırarak, etkinlik öncesi ve sonrası etkinlik hakkında daha fazla bilgi ve hatırlatma e-posta yoluyla alacaksınız.


Sesli ve görüntülü konferans


Veri işleme


Müşterilerimizle iletişim kurmak için çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız belirli araçlar aşağıda listelenmiştir. Bizimle İnternet üzerinden video veya sesli konferans yoluyla iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz biz ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından toplanacak ve işlenecektir.
Konferans araçları, araçları kullanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) toplar. Ayrıca konferans araçları, konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıç ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle bağlantılı diğer "bağlam bilgilerini" (meta veriler) işler.
Ayrıca, aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi işlemek için gereken tüm teknik verileri işler. Buna özellikle IP adresleri, MAC adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz tipi, işletim sistemi tipi ve versiyonu, istemci versiyonu, kamera tipi, mikrofon veya hoparlör ve bağlantı tipi dahildir.
Araç içinde içerik değiştirilir, yüklenir veya başka bir şekilde sağlanırsa, bu da araç sağlayıcılarının sunucularında depolanır. Bu tür içerikler, bulut kayıtları, sohbet/anlık mesajlar, sesli mesajlar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve Hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Lütfen kullanılan araçların veri işleme operasyonları üzerinde tam bir etkiye sahip olmadığımızı unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının kurumsal politikasına dayanmaktadır. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metnin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri koruma beyanlarında bulunabilir.


Amaç ve yasal dayanaklar


Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Ayrıca, araçların kullanımı, bizimle veya şirketimizle iletişimi genel olarak basitleştirmeye ve hızlandırmaya hizmet eder (Madde 6 Fıkra 1 lit. f DSGVO anlamında meşru menfaat). Rıza talep edilmişse, söz konusu araçlar bu rıza esas alınarak kullanılacaktır; rıza, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.


Depolama süresi


Video ve konferansaraçları aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, silmemizi istediğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.
Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.


ABD'ye veri aktarımı hakkında not


Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerin çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların kullanılması durumunda kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatmanıza gerek kalmadan kişisel verileri güvenlik makamlarına vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işleyecekleri, değerlendirecekleri ve kalıcı olarak depolayacakları göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.
Şu anda sesli ve görüntülü konferanslar için aşağıdaki ürünleri kullanıyoruz:
Microsoft Teams aracılığıyla çevrimiçi toplantılar, telefon konferansları ve web seminerleri için veri koruma bilgileri


Bülten


Web sitemizde ücretsiz bir bültene abone olabilirsiniz. Haber bültenine kaydolurken, giriş maskesindeki veriler bize iletilir. Ayrıca, kayıt sırasında aşağıdaki veriler toplanır:
• Arayan bilgisayarın IP adresi
• Kayıt tarihi ve saati
• Hakkında haber bültenleri aldığınız konular
Kayıt sürecinin bir parçası olarak verilerin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulacaktır. Haber bülteni göndermek için veri işleme ile bağlantılı olarak üçüncü şahıslara veri aktarımı yoktur. Veriler yalnızca haber bülteni göndermek için kullanılacaktır. E-posta adresinin toplanması, haber bülteninin teslim edilmesine hizmet eder. Kayıt sürecinin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemeye hizmet eder.


Depolama süresi


Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Kullanıcının e-posta adresi ve çift katılım kapsamında toplanan veriler (IP adresi, kayıt tarihi ve saati) bu nedenle haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır. Kayıt sürecinin bir parçası olarak toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi günlük bir sürenin ardından silinir. Bülten aboneliği, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı vardır. Bu aynı zamanda kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına yönelik onayın iptal edilmesini de sağlar.


JUMO Cloud


JUMO Cloud'u kullanırken, kişisel kullanıcı verileri aşağıdaki sipariş işleme sözleşmesine göre "-Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 28. Maddesine göre-" işlenir.JUMO Cloud - Auftragsverarbeitungsvertrag (AV) nach DSGVO Art. 28


Sanal çevrimiçi etkinlikler


Size sanal çevrimiçi etkinliklere katılma fırsatı sunuyoruz. Bunun için 6Connex hizmetini ve platformunu kullanıyoruz. Aşağıdaki kişisel veriler, bu tür etkinliklere kayıt ve katılım için toplanır, işlenir ve saklanır:
• Hitap, ad, soyadı, şirket, pozisyon, sektör, ülke, posta kodu, e-posta adresi
Ayrıca isteğe bağlı olarak aşağıdaki veriler de sunulabilir: Etkinlikten ve bir profil resminden nasıl haberdar oldunuz.
Verileriniz yalnızca Almanya veya Avrupa veri merkezlerinde bulunur. Depolama süresi bir yıldır. Kişisel verilerinizin pazarlama ve satış amaçlarıyla işlenmesi ve kullanılması ile e-posta adresinizin sohbet odasında kullanılması için kayıt sırasında onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına yönlendirileceksiniz. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Bu tür etkinliklerin katılımcıları bir sohbet işlevini kullanabilir. İşlev, katılımcılara kendi aralarında da sunulmaktadır. Ayrıca, katılımcılar Wonder'ın görüntülü sohbet/görüntülü toplantı işlevini kullanma seçeneğine sahiptir. Araç, 6Connex platformuna entegre değildir ve sistemler arasında veri alışverişi yapılmaz. Aracı kullanmak için herhangi bir kayıt gerekmez, tek yapmanız gereken bir ad veya takma ad seçmek ve kamera ve mikrofona erişim izni vermektir.
Kullanım verileriniz, analiz ve istatistiksel amaçlar için sanal çevrimiçi etkinlik sırasında kaydedilecek ve işlenecektir. Bu işlevleri, hedefli reklamcılıktaki meşru menfaatimize dayalı olarak kullanırız. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, GDPR Madde 6 paragraf


Instagram kullanımı


Instagram hizmetinin işlevleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD tarafından sunulmaktadır. Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, sayfalarımızın içeriğini Instagram profilinize bağlamak için Instagram düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimizin olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için Instagram'ın gizlilik politikasına bakın:
https://instagram.com/about/legal/privacy/


LinkedIn kulanımı


Web sitemiz, LinkedIn ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD'dir. LinkedIn işlevlerini içeren sayfalarımızdan birine her erişildiğinde, LinkedIn sunucularına bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn'in "Tavsiye Et" düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn web sitemizi ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza atayabilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için LinkedIn'in gizlilik politikasına bakın: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Web İzleme - Google Analytics


Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır. Google Analytics, "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez
tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.


Veri işleme amaçları


• Pazarlama
• Reklam
• İnternet analizi


Kullanılan teknolojiler


• Çerezler
• Piksel etiketleri


Veri öznitelikleri


• IP adresi (anonimleştirilmiş)
• Tarayıcı bilgileri (tarayıcı türü, başvurulan/çıkılan sayfalar, web sitemizde görüntülenen dosyalar, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve/veya tıklama verileri)
• Kullanım verileri (görüntülemeler, tıklamalar)


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• IP-Adresi
• Ziyaret tarihi ve saati
• Kullanım verisi
• Galeta unu
• Uygulama güncellemeleri
• Tarayıcı Bilgileri
• Cihaz bilgisi
• JavaScript desteği
• Ziyaret edilen sayfalar
• Yönlendiren URL İndirilenler
• Flash versiyonu
• Konum bilgisi
• Satın alma etkinliği
• Widget Etkileşimleri


Tarayıcı eklentisi


Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; Ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.
Ayrıca, Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Veri toplamaya itiraz


Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önlemek için bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics'i Devre Dışı Bırak Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google com/analytics/answer/6004245?hl=de


Sipariş veri işleme


Google ile bir sipariş veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.


Web İzleme - Google Analytics 4


Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır. Google Analytics, "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.


Veri işleme amaçları


• Pazarlama
• İnternet analizi
Kullanılan teknolojiler
• Kurabiye
• Piksel etiketleri
• İzleme kodu


Veri öznitelikleri


• IP adresi (anonimleştirilmiş)
• Tarayıcı bilgileri (tarayıcı türü, başvurulan/çıkılan sayfalar, web sitemizde görüntülenen dosyalar, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve/veya tıklama verileri)
• Kullanım verileri (görüntülemeler, tıklamalar)


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• Hesap Bilgileri
• Anonimleştirilmiş IP adresi
• Hemen Çıkma Oranları
• Tarayıcı Bilgileri
• Galeta unu
• Ziyaret tarihi ve saati
• Cihaz bilgisi
• İndirilenler
• Ziyaretin süresi
• Konum bilgisi
• İnternet servis sağlayıcısı
• Fare hareketleri
• Ekran çözünürlüğü
• Davranış Verileri
• Yönlendiren URL
• Uygulama güncellemeleri


Yasal dayanak


Verilerin işlenmesi için gerekli yasal dayanak aşağıda belirtilmiştir.
• Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 Harf a GDPR


İşleme yeri


Avrupa Birliği


Saklama süresi


Saklama süresi, toplanan verilerin işlenmek üzere saklandığı süredir. Veriler, belirtilen işleme amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinmelidir.
• Müşteri, Google Analytics'in verileri ne kadar süreyle saklayacağını seçebilir. Maksimum saklama süresi 26 aydır.


Üçüncü taraflarla paylaşma


Bu hizmet, toplanan verileri başka bir ülkeye aktarabilir. Lütfen bu hizmetin verileri Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışına ve yeterli düzeyde veri koruması sunmayan bir ülkeye aktarabileceğini unutmayın. Veriler ABD'ye aktarılırsa, verilerinizin ABD makamları tarafından kontrol ve izleme amacıyla herhangi bir yasal yollara başvurma hakkınız olmaksızın işlenme riski
vardır. Aşağıda verilerin aktarıldığı ülkelerin bir listesi bulunmaktadır. Bu, çeşitli amaçlar için geçerli olabilir.
• Singapur
• Şili
• Tayvan
Veri alıcısı
• Google Ireland Limited
• Google LLC
• Alphabet Inc.


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Veri işlemcisinin çerez politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
İşlem yapan şirketin tüm alan adlarını iptal etmek için burayı tıklayın
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Tarayıcı eklentisi


Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; Ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Veri toplamaya itiraz


Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önlemek için bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha
fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz. Google Analytics'i Devre Dışı Bırak:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Sipariş veri işleme


Google ile bir sipariş veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.


Google Etiket Yöneticisi


Bu sistem izleme ve analiz araçlarını uygulamak için kullanılan JavaScript ve HTML etiketlerini yönetmek için bir etiket yönetim sistemidir.


İşleme şirketi


Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Veri işleme amaçları


• Web sitesi etiket yönetimi


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
Hiçbir kişisel veri işlenmez. Etiket Yöneticisi, çerez içermeyen bir alandır ve herhangi bir kişisel veri toplamaz. Ancak Google Etiket Yöneticisi, kişisel verileri toplayabilen ve işleyebilen diğer etiketleri tetikleyebilir.
• Veri toplanmadı


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
Daha fazla bilgi ve devre dışı bırakma
İşleme şirketinin tüm etki alanları için onay vermek için burayı tıklayın:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html


Google Ads dönüşüm izleme


Bu bir dönüşüm izleme hizmetidir.


İşleme şirketi


Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Veri işleme amaçları


• Reklam
• Analiz
• Dönüşümler


Kullanılan teknolojiler


• Çerez
• Piksel etiketleri
• Web işaretleri


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• Reklamlar tıkları
• IP adresi
• Web isteği
• Kullanım verisi
• Çerez Kimliği
• Ziyaret tarihi ve saati
• Çerez Bilgileri
• Hata URL'si
• Tarayıcı dili
• Tarayıcı türü


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
Daha fazla bilgi ve devre dışı bırakma
İşleme şirketinin tüm etki alanları için onay vermek için burayı tıklayın
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Çerez Politikası URL'si
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Google reCAPTCHA


Bu hizmet, web sitelerini botlardan korur. Bu hizmet, bir kullanıcının web sitesindeki etkileşimlerini toplar ve analiz eder ve şüpheli kullanıcı davranışını gösteren bir puan oluşturur.


İşleme şirketi


Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Veri işleme amaçları


Bu liste, veri toplama ve işleme amaçlarını temsil eder.
• Bot Koruması
• Analiz


Kullanılan teknolojiler


• JavaScript


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• Ekran çözünürlüğü
• Ziyaret tarihi ve saati
• IP adresi
• Tarayıcı dili
• Web sitesi ziyaretçi davranışı
• CSS bilgileri
• Web sitesindeki soru kutularına verilen cevaplar
• Fare hareketleri


Yasal dayanak


Verilerin işlenmesi için gerekli yasal dayanak aşağıda belirtilmiştir.
• Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 Harf a GDPR


İşleme yeri


Avrupa Birliği


Saklama süresi


Saklama süresi, toplanan verilerin işlenmek üzere saklandığı süredir. Veriler, belirtilen işleme amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinmelidir.
Veriler, işleme amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir.


Veri alıcısı


• Google Ireland Limited
• Google LLC
• Alphabet Inc.


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Veri işlemcisinin çerez politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Müşteri Memnuniyet Anketi Rıza Yönetimi

Müşteri Memnuniyet Anketine katılmanız ve söz konusu anket içerisinde yer alan İstatistikler – Kişisel bilgiler (isteğe bağlı) (P2.29 – P3.30)-Gönderen (isteğe bağlı) (31) başlıklı kısımlardan herhangi birini veya birkaçını cevaplamanız halinde söz konusu kişisel verilerinizin, sadece iş sürecinin bir parçası olarak müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, Jumo Ölçü Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin bağlı olduğu Almanya merkezli ana şirket JUMO GmbH & Co. şirketi tarafından, iş sürecinin bir parçası olarak müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla işlenip saklanması için açık rıza göstermiş olacağınızı bildirir, buna ilişkin aydınlatma metninin Türkçe çevirisine https://www.jumo.com.tr/web/about-us/privacynotice-tr linkinden erişebilirsiniz. İşbu Müşteri Memnuniyet Anketi ile vereceğiniz kişisel verilerin başkaca üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını ve bu açık rızanızı dilediğiniz zaman, info.tr@jumo.net adresine e-posta göndererek, geri çekebileceğinizi bildiririz.

Şayet yukarıda belirtilen hususlarda açık rızanız yok ise, İstatistikler – Kişisel bilgiler (isteğe bağlı) (P2.29 – P3.30)-Gönderen (isteğe bağlı) (31) başlıklı kısımları boş bırakarak anketi doldurmanızı rica ederiz. Şirketimizin, anket içerisinde yer alan anonim veri kayıtlarını, dilediği zaman istatiksel olarak işleme hakkı saklıdır.

Şirketimize ait gizlilik politikasına https://en.jumo.de/web/about-us/privacynotice linkinden erişebilirsiniz.


Usercentrics Rıza Yönetim Platformu


Bu bir izin yönetimi hizmetidir.


İşleme şirketi


Usercentrics GmbH
Rosental 4, 80331 Munich, Germany


Veri işleme amaçları


• Yasal yükümlülüklere uyum
• Rızanın saklanması


Kullanılan teknolojiler


• Çerezleri kabul et
• Yerel depolama


Veri öznitelikleri


• Onay "Evet" veya "Hayır"
• Günlük dosyası verileri (IP (anonimleştirilmiş)


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• Ziyaret tarihi ve saati
• Cihaz bilgisi
• Tarayıcı bilgileri
• Anonimleştirilmiş IP adresi
• Kaydolma ve devre dışı bırakma verileri


Saklama süresi


Daha önce verilmiş bir muvafakatın iptal belgesi üç yıl süreyle saklanacaktır. Bir yandan depolama, DSGVO Madde 5 Paragraf 2'ye göre sorumluluğumuza dayanmaktadır. Bu, Kişisel Verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca işlenmesine uymakla yükümlüdür. Buna karşılık, BGB § 195'e göre olağan sınırlama süresindeki saklama süresi üç yıldır. Bu sınırlama süresi, talebin ortaya çıktığı yılın sonunda başlar (§ 199 BGB). Bu nedenle, üç yıllık sınırlama süresi 31 Aralık'ın sonunda başlar. ve üç yıl sonra 31 Aralık gece yarısı sona erer.


Veri alıcısı


• Usercentrics GmbH


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
datenschutz@usercentrics.com
Daha fazla bilgi ve devre dışı bırakma
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://usercentrics.com/privacy-policy/


Mautic, açık kaynak pazarlama otomasyonu projesi


Bu, çevrimiçi pazarlama görevlerini otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir hizmettir.
İşleme şirketi
Acquia Inc.53 State Street, 10th Floor Boston, Massachusetts 02109, Amerika Birleşik Devletleri
Veri Amaçları
• İzleme
• Analitik
• Pazarlama


Kullanılan teknolojiler


• Çerez
• JavaScript
• Web işaretleri


Toplanan veri


Bu liste, bu hizmetin kullanımı yoluyla toplanan tüm (kişisel) verileri içerir.
• Tarayıcı Bilgileri
• Kullanıcı bilgisi
• Ziyaret tarihi ve saati
• Web sitesi ziyaretçilerinin davranışı
• Demografik ve coğrafi veriler
• Cihaz bilgileri ve işletim sistemi
• İnternet servis sağlayıcısı
• IP adresi
• ziyaret edilen sayfalar
• Yönlendirme URL'si
• Tıklama yolu
• indirilen dosyalar
• Tıklamalar


Yasal dayanak


GDPR Madde 6 I 1 uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar aşağıda listelenmiştir.
• Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 Harf a GDPR


İşleme yeri


Avrupa Birliği
Saklama süresi
Veriler, işleme amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir.
veri alıcısı
• Acquia Inc.
• Mautic org.


İşleme şirketinin veri koruma görevlisi


Aşağıda, işleme şirketinin veri koruma görevlisinin e-posta adresini bulacaksınız.
privacy@acquia.com
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://www.mautic.org/privacy-policy


Dış referanslar hakkında genel not (bağlantılar)


Bilgileriniz için, web sitemizde YouTube'dan videolar, Google Haritalar'dan haritalar, RSS beslemeleri veya diğer web sitelerinden grafikler gibi üçüncü taraf web sitelerine referanslar (bağlantılar) bulabilirsiniz. Üçüncü taraflarca işletilen harici sitelerin içeriği veya tasarımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu veri koruma beyanının içeriği orada geçerli olmayabilir. Bu nedenle, burada sağlanan veri koruma beyanları hakkında bilgi için lütfen ilgili sağlayıcı ile iletişime geçin. JUMO Ölçü Sistemleri bu web sitelerinden veya içeriklerinden kaynaklanan önlemlerden sorumlu tutulamaz.


Veri sahibinin hakları


Kişisel veriler tarafınızca işleniyorsa, GDPR anlamında veri sahibi sizsiniz ve sorumlu kişiye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Bilgi edinme hakkı


Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda sorumlu kişiden onay talep edebilirsiniz. Bu tür bir işleme mevcutsa, aşağıdaki konularda sorumlu kişiden bilgi talep edebilirsiniz:
1. kişisel verilerin işlenme amaçları;
2. işlenen kişisel verilerin kategorileri;
3. kişisel verilerinizin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcılar veya alıcı kategorileri;
4. Sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan saklama süresi veya buna ilişkin belirli bilgilerin mümkün olmadığı durumlarda, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;
5. sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı;
6. bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı;
7. Kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması durumunda, verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler;
8. GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin mevcudiyeti ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler. veri konusu.
Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu bağlamda, aktarım ile bağlantılı olarak GDPR Madde 46 uyarınca uygun teminatlar hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.


2. Düzeltme Hakkı


Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, sorumlu kişiye düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız vardır. Sorumlu kişi düzeltmeyi derhal yapmalıdır.


3. İşlemenin kısıtlanması hakkı


Aşağıdaki koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:
1. Sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca itiraz ederseniz;
2. işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerin silinmesini reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;
3. Sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacınız varsa veya
4. GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden daha fazla olup olmadığı henüz tespit edilmemişse.
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya kamu yararına kullanılabilir. İşleme kısıtlaması yukarıdaki koşullara göre sınırlandırılmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.


4. Silme hakkı


Sorumlu kişiden sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması durumunda bu verileri derhal silmekle yükümlüdür:
1. Sizinle ilgili kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.
2. GDPR Madde 6(1)(a) veya Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı iptal edersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
3. GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz ve işleme için ağır basan meşru nedenler bulunmuyor veya GDPR Madde 21 (2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz.
4. Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
5. Kişisel verilerinizin silinmesi, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.
6. Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.
Üçüncü şahıslara bilgi
Sorumlu kişi sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamışsa ve GDPR Madde 17 (1) uyarınca silmek zorundaysa, veri işlemeden sorumlu kişiyi korumak için teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır. Kişisel verileri işleyen mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, veri sahibi olarak, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıları veya bu kişisel verilerin kopyalarını silmelerini talep etmiş olursunuz.
Istisnalar
İşleme gerekliyse silme hakkı mevcut değildir
1. ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak;
2. kontrol makamına tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya kamu yararına olan veya kontrol makamına devredilen resmi yetkinin uygulanmasında olan bir görevi yerine getirmek;
3. GDPR Madde 9 Paragraf 2 bent h ve i ve Madde 9 Paragraf 3 GDPR uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;
4. Madde 89 (1) GDPR uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için, a) Bölümünde belirtilen yasanın amacın gerçekleştirilmesini imkansız kılacağı veya ciddi şekilde bozacağı ölçüde bu işlemenin amaçları veya
5. yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak.


5. Bilgi Edinme Hakkı


Sorumlu kişiye karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bunun imkansız olduğu ortaya çıkıyor veya orantısız bir çaba gerektiriyosa alıcılar hakkında sorumlu kişi tarafından bilgilendirilme hakkınız vardır.


6. Veri taşınabilirliği hakkı


Sorumlu kişiye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Ek olarak, bu verileri, kişisel verileri sağlamaktan sorumlu kişi tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletme hakkınız vardır.
1. işleme, GDPR Madde 6(1)(a) veya Madde 9(2)(a) GDPR uyarınca rızaya veya Madde 6(1)(b) GDPR uyarınca bir sözleşmeye dayanmaktadır ve
2. işleme, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye doğrudan iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Başkalarının özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek veya kontrol makamına verilen resmi yetkinin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.


7. İtiraz hakkı


Kişisel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının e veya f bendine dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sorumlu kişi,
çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklamcılık faaliyeti için işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu durum doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikleri kullanan otomatik prosedürler yoluyla itiraz hakkınızı kullanma seçeneğiniz vardır.


8. Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanını iptal etme hakkı


Veri koruma kanunu kapsamındaki rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Rızanın iptali, rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını, iptal noktasına kadar etkilemez.


9. Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme


Sizinle ilgili yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil kapatma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu durum;
1. Sizinle sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekliyse,
2. Sorumlu kişinin tabi olduğu Birliğin veya Üye Devletlerin yasal hükümleri temelinde izin verilir ve bu yasal hükümler, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve ayrıca meşru menfaatlerinizi veya
3. açık rızanızla gerçekleşir.
Ancak, bu kararlar, 9. Maddenin 2. Fıkrasının a veya g bentleri uygulanmadıkça ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, GDPR'nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca özel kişisel veri kategorilerine dayanmamalıdır. (1) ve (3)'te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, sorumlu kişi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için, en azından sorumlu kişi adına insan müdahalesi alma hakkı da dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır.


10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı


Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna engel olmaksızın, özellikle ikamet ettiğiniz üye devlette, iş yerinizde veya şüphelenilen ihlalin bulunduğu yerde, kişisel verilerinizin GDPR'ye aykırı olarak işlendiğine inanıyorsanız, bir denetim makamına itiraz etme hakkınız vardır.


Gizlilik Politikası Değişiklikleri


Teknik gelişmeler nedeniyle gerekli olması halinde güvenlik ve veri koruma düzenlemelerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu durumlarda, veri korumasına ilişkin bilgilerimizi de buna göre uyarlayacağız. Lütfen veri koruma beyanımızın güncel versiyonuna dikkat edin.


Sorumlu


Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve diğer veri koruma yönetmelikleri anlamında sorumlu kişi:
JUMO Ölçü Sistemleri San ve Tic Ltd. Şti.
Şerifali Mh. Bayraktar Bulvarı Burhan Sk.
No:1A Ümraniye/İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 216 645 5200
Fax: +90 216 645 5201 E-Mail: info.tr@jumo.net www.jumo.com.tr


Veri Koruma Görevlisi


Veri koruma ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki bilgilerimiz hakkında başka sorularınız varsa, doğrudan veri koruma görevlimizle iletişime geçebilirsiniz:
JUMO Ölçü Sistmeleri San ve Tic Ltd. Şti.
Şerifali Mh. Bayraktar Bulvarı Burhan Sk.
No:1A Ümraniye/İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 216 645 5200
Fax: +90 216 645 5201 E-Mail: info.tr@jumo.net www.jumo.com.trGizlilik ayarları