Soğutma kulesi

Soğutma suyu arıtma

Birçok teknik proseste aşırı ısı oluşur. İnsanları, sistemleri ve ürünleri bu termal enerjiden korumak için proses ısısının kontrol edilemesi gerekir. Soğutma kuleleri olarak da adlandırılan evaporatif soğutma sistemleri bu amaçla kullanılmaktadır. Soğutma suyu, tuzların ve katıların çözünmesi nedeniyle buharlaştığında yoğunlaşmaya meyilli olduğundan ve organizmalar (algler, patojenler) için üreme alanı olduğundan, su kalitesi sürekli izlenmelidir.