Temiz bir çözüm

Başarı öyküsü: Endüstriyel atıksuların temizlenmesi

Başarı öyküsü: Endüstriyel atıksuların temizlenmesi

Su; asit banyoları, elekrolizle kaplama işlemleri, soğutma suyu, saflaştırma tesisleri, durulama işlemleri ve ultra saf su elde edilmesi gibi bir çok proseste temel araç olarak kullanılmaktadır. Üretim işlemleri sonrası ortaya çıkan atıksu, genellikle dekontemine edilir, filtreden geçirilir ve çoğunlukla maliyetli olan bir kimyasal nötralizasyon sonrası tanklarda toplanır. Günümüzde her geçen gün daha fazla sektör bu atıksuyun oluşumuna dikkat çekiyor ve geri kazanım yöntemleri arıyor. JUMO da kendi tesislerinde oluşan bu atıksuyu geri kazanabilmek ve çevreye karşı duyarlı olabilmek için vakumlu damıtma ünitesini modernize etmeye karar verdi.

Görev

Ünite, bir toplama havuzu ve sodyum ditiyonit kullanılarak elde edilen kireç ve kromat dezenfekte işlemi ile pH değeri yükseltildiği kesikli bir tanktan oluşmaktadır. Katılar çember filtre presi kullanılarak ayrılmaktadır. Bu çözümün dezavantajları; yüksek personel maliyeti ve kullanılamaz çamur formunda yüksek miktarda zararlı atık oluşmasıdır.

JUMO atıksu arıtma tesisinden bir bölüm

Çözüm

JUMO vakumlu damıtma ünitesinin çevreye ve sağlığa uygun bir alana dönüşmesi için çalışmalara başladı. Bu proseste, atıksu ilk olarak yaklaşık 85°C ve negatif basınç altında buharlaştırıldı. Sonrasında, bir buhar kompresörü su buharını normal basınca sıkıştırdı (yaklaşık 120°C’ye). Atıksuyun tekrar buharlaşması işlemi ile oluşan su buharı sayesinde enerji açığa çıktı. Damıtma işlemi ile saf su kalitesinde bir endüstriyel su elde edilerek üretim alanına geri verildi.

Yeni sistem uygulanırken JUMO ölçüm teknolojisi kullanıldı. En önemli parametre pH değeridir. Sıcaklık ve basınç değerleri de çok değişkendi ve sıcaklık yaklaşık 95°C’ye çıkmasıyla pH elektroduna ciddi bir etki söz konusuydu. Çözüm zirkonyum dioksit diyaframlı JUMO tecLine HY serisi yüksek kaliteli bir elektrod kullanmaktı. Özellikle iç tasarımındaki yüksek sıcaklık ve basınç için özel olarak yerleştirilmiş jel elektroliti ile güvenilir bir ölçüm sağlamaktadır.

JUMO tecLine pH elektrodu JUMO digiLine dijital transmiter ile kullanılarak çalıştırıldı. Vidalı bağlantı ile doğrudan elektrodun kafasına takıldı ve böylece ölçülen değerler dijitalleştirildi. Sensör ve transmiter, pH probunda bir aşınma olana kadar tek bir parça olarak çalışmaya devam eder. Eğer pH probu kullanım ömrünü tamamlarsa transmiter yeni bir elektrod ile kullanılmaya devam eder. Bu tesisteki basınç ve sıcaklık gibi diğer parametreler de ölçülmeye devam edildi. Basınç için JUMO dTRANS p30 basınç transmiteri, sıcaklık için ise JUMO Pt100 RTD sıcaklık probu tercih edildi.


Außenansicht der Vakuumdestillationsanlage bei JUMO

JUMO teknolojisi ile donatılan vakumlu damıtma ünitesi

Innenansicht der Vakuumdestillationsanlage bei JUMO

JUMO’daki vakum damıtma ünitesinin iç görünüşü

Sonuç

Vakumlu damıtma ünitesinin değişimin JUMO’ya olumlu geri dönüşleri oldu. Eski yönteme göre enerjiden %95 tasarruf edildi. JUMO güneş enerjisi ve kojenerasyon tesislerinden fazla enerji üreterek, geri kazanılan su ile enerji tüketimi konusuna da dikkat çekmiştir. Biz tamamiyle kompakt bir ünite yaptık. Bu sistem ile neredeyse hiç kirlilik oluşmaz sadece yoğunlaştırma işlemi de dahil olmak üzere 1 adet IBC konteynırı mevcuttur. Damıtma işlemi ile saf su kalitesinde bir endüstriyel su üretim alanına geri döndürüldü, değerli kaynaklardan tasarruf edildi ve çevre korundu.