Su tankları

Modern raylı araçlarda söndürme, kullanma ve atık su için çeşitli tanklar bulunur. Bu tanklarda hava sıcaklığı düşükken suyun donmaması için sıcaklık izlenir. Basınç transmiterleri ayrıca vakumlu tuvalet sistemlerini de izler.

Çözümünüz için ürün önerilerimiz

Bir bakışta demiryolu teknolojisi

Trenlerde Su

Güvenli su temini ve sanitasyon

Kullanma ve söndürme suyunun güvenli bir şekilde temini ve atık suların bertarafı için su depoları termostatlar vasıtasıyla dondan korunmaktadır. Seviye ayrıca diferansiyel basınç göstergeleri ile izlenir. Vakumlu tuvalet sistemlerinde de basınç transmiterleri kullanılmaktadır

İletişim


Pazar Segmenti Müdürü Demiryolu Teknolojisi

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200