Drucküberwachung bei der Wasserversorgung

Basınç izleme

Modern raylı araçların çevresinden kapalı tuvalet sistemleri vardır. Bu basınca dayanıklı sistemlerde atık su, negatif basınç vasıtasıyla atık su kabına taşınır. Güvenilir işlevsellik için eşit derecede güvenilir bir basınç ölçümü gereklidir.

Basınç izleme için çözümlerimiz

Atık su bertarafında basınç ölçümü

Negatif basınçla temiz solüsyon

Basınçlı klozet sisteminde yıkama işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için hava basıncı besleme hattında sistemin çalışma basıncı ölçülür. Ara kaptaki negatif veya pozitif basınç, durulama döngüsü sırasında da izlenir. JUMO MIDAS S06 basınç transmiterinin devreye girdiği yer burasıdır.

İletişim


Pazar Segmenti Müdürü Demiryolu Teknolojisi

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200