Darstellung eines Tankschiffs mit Messtechnik

Sıcaklık ölçümü

Gaz ve yağ tanklarındaki sıcaklık sabit kalmalı ve bu nedenle sürekli olarak izlenmelidir. Ham petrol 50 °C'de, sıvı gaz (LPG) basınç altında (10 bar) oda sıcaklığında ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) -160 °C civarında taşınmaktadır. Bu düşük sıcaklıklarda tank iç basıncının izlenebilmesi için gaz, buharlaşma hatları vasıtasıyla basınç transmiterine -40 °C'ye kadar soğutulur.

Proses verileri
Ham petrol sıcaklığı 50 °C
Sıvı gaz sıcaklığı (LPG) 20 °C'de 10 bar
Sıvılaştırılmış doğal gaz sıcaklığı (LNG) -161 ila -164 °C
Basınç ölçümü için sıvılaştırılmış doğal gaz sıcaklığı (LNG) -40 °C

Unsere Komponenten für die Temperaturmessung

Suda ve karada maksimum güvenlik

Gaz ve petrol tanklarında sıcaklık ölçümü çözümümüz

Hem gemi inşa sertifikası hem de Ex onayı sunan dirençli termometreler ve termostatlar ile JUMO, gemilerdeki gaz ve petrol tanklarında sıcaklık ölçümü için en uygun çözümü sunar. Özellikle sıvı gaz durumunda, sıcaklıktaki bir artış feci sonuçlara yol açabilir. Bunun nedeni, buharlaşmanın tankta aşırı basınca ve belirli koşullar altında patlamalara yol açmasıdır. Bu nedenle, basınç ölçümü için sıvılaştırılmış doğal gazın buharlaşmasının hassas bir şekilde izlenmesi ve kontrolü esastır.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Gemi İnşa

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200