Balast suyu yönetimi

Gemiler, dengeyi sağlamak için kanalizasyon boşaltıldıktan veya kargo boşaltıldıktan sonra balast suyu ile doldurulur. Yerel sulardan alınır ve limana yüklendiğinde tekrar drene edilir. Su, balast suyu ve içerdiği bitki, hayvan, virüs ve mikroorganizmaların ekosisteme zarar vermeyecek şekilde arıtılmalıdır.

Çözümünüz için ürün önerilerimiz

JUMO ile balast suyu yönetimi

Ölçüm ve teknoloji ekosistemi korur

Tankerlerden atıksu boşaldığında, balast suyu olarak alınan yerel sular ile dengeyi sağlar. Bu sular farklı bir limanda boşaltıldığında, ekosisteme yabancı hayvanlar, bitkiler, virüsler ve diğer organizmaları içerdiğinden, mevcut yerel ekosisteme ağır zararlar verebilir. Bu nedenle, Gemilerde Balast Suyu ve Sedimanların Kontrolü ve Yönetimine İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye acilen uyulmalı ve balast suları uygun şekilde arıtılmalıdır. JUMO, Balast suyu yönetim süreçleri için gemi taşımacılığı onaylarına sahip ölçüm ve kontrol teknolojisi sunar.