Sicherung der Wasserqualität in Ballastwassertanks

Su kalitesi kontrolü

Balast suyunu arıtırken, su kalitesini izlemek önemlidir. Bu amaçla hem pH değeri hem de iletkenlik kaydedilir. Balast suyunun dezenfeksiyonunu kontrol etmek için serbest klor da ölçülmedir. JUMO ile tüm balast suyu arıtma parametrelerini ölçebilir, kontrol edebilir ve kaydedebilirsiniz.

Su kalite kontrolü için çözüm önerilerimiz

Dünya çapında su ekosistemlerinin korunması

pH değeri, iletkenlik ve serbest klorun güvenilir ölçümü

JUMO'nun sıvı analiz sensörleri ile balast suyundaki pH değerini, iletkenliği ve serbest kloru güvenilir bir şekilde ölçebilirsiniz. Bu sayede Balast Suyu Sözleşmesinin genel su kalitesi, tuz içeriği ve hepsinden önemlisi virüs ve mikroorganizma oranlarına ilişkin gerekliliklerinin karşılanmasını sağlar. Başarılı balast suyu arıtımı da JUMO teknolojisi ile kontrol edilebilir ve kurcalamaya karşı güvenli olarak kaydedilebilir.

Erfahren Sie mehr zu Regelung und Registrierung!

İletişim


Pazar Segment Müdürü Gemi İnşa

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200