Wassermanagement auf Schiffen

Leitfähigkeitsmessung

Ters ozmozda tuzluluk giderme oranı iletkenlik ölçülerek belirlenebilir. Bu amaçla ters osmozdan önce ve sonra iletkenlik ölçülür. İletkenlik, JUMO CTI-500 indüktif iletkenlik transmiteri ile izlenir ve kontrol edilir. Entegre sıcaklık ölçümü, iletkenliği ölçerken özellikle önemli olan hassas ve hızlı sıcaklık kompanzasyonu sağlar.

Proses verileri
İletkenlik 20 °C'de maks. 2500 μS/cm

İletkenlik ölçümü çözüm önerilerimiz

Deniz suyundan temiz su eldesi

JUMO ile desalinasyon işleminin güvenilir şekilde izlenmesi

Desalinasyon işleminin başarısını ölçmek için terz ozmozsan önce ve sonra iletkenlik ölçülmelidir. Bu da içme suyu için sınır değerlerin aşılmamasını sağlar. JUMO size sensörler, transmiterler ve çok kanallı ölçüm cihazı JUMO AQUIS touch ile eksiksiz bir sistem sunar. Merkezi sistem olarak ölçülen tüm değerleri kayıt altına alır, regülasyon ve kontrol eder ve kayıt altına alır.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Gemi İnşa

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200