Sedimantasyon

Flokülasyon ile oluşan katılar ve bulanık maddeler çökeltme ile ayrılabilir. Su kalitesi iletkenlik ve pH değeri ile izlenir. pH değeri organik veya inorganik maddelerin flokülasyonu için optimize edilmişse koagülant ayrımından sonra ve filtrasyondan önce tekrar ayarlanır.

Sedimantasyon için çözüm önerilerimiz

İçme suyu için sıvı analizi

JUMO, Sedimantasyon sırasında su kalitesini izler

Bazı organik veya inorganik maddelerin çözünmesi için flokülantlar kullanılır ve pH değeri ayarlanır. Sedimantasyonda bunlar çamur olarak biriktirilir. JUMO, sedimantasyonun etkin bir şekilde gerçekleşmesi ve filtrasyon için su özelliklerinin oluşturulması için pH değeri ve iletkenliği ölçmek ve kontrol etmek için çözümler sunar.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Su ve Atıksu

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200