ph-Messung in der Sedimentation

pH-Messung

İletkenliğin yanı sıra pH değeri de suyun içme suyu kalitesinde olup olmadığının önemli bir göstergesidir. pH değeri, çökeltme işlemi sırasında biriken organik ve inorganik maddelerin flokülasyonu için de çok önemlidir.

pH ölçümü için çözüm önerilerimiz

Sedimentasyonda pH ölçümü

Sorunsuz arıtma süreçleri için pH değeri izleme

Sedimantasyondaki pH değeri ölçümü ve kontrolü, JUMO tecLine pH elektrotları ve transmiter / kontrolör JUMO dTRANS pH 02 ile gerçekleşir. Bu çözelti, flokülasyon ve çökeltme için pH değerini ve ayrıca sonraki filtrasyonu kontrol etmek için kullanılabilir.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Su ve Atıksu

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200