Redoxmessung

Redoxmessung

Redoks değeri, temel su kalitesini kontrol etmek için belirleyici ölçüm değişkenidir. Bu nedenle, özel havuzlar gibi küçük yüzme havuzlarında, dezenfeksiyon genellikle yalnızca bu değer tarafından kontrol edilir. Su kalitesinin güvenilir bir şekilde izlenmesi için, kayıt ve daha kapsamlı kontrol fonksiyonları gerekliyse, JUMO dTRANS pH 02 veya JUMO AQUIS touch S ile birlikte bir JUMO tecLine elektrotu öneriyoruz.

Proses verileri
Redoks 730 ila 770 mV

Redoks ölçümü için önerilerimiz

Temiz su için güvenli çözüm

JUMO, güvenilir redoks ölçümü sağlar

JUMO tecLine redoks kombinasyon elektrotları, yüzme havuzu suyunda kaliteyi ve dolayısıyla dezenfeksiyonun etkinliğini güvenilir bir şekilde kontrol etmek için kullanılır. Dezenfektanların (klor) ve safsızlıkların (organik maddeler, mikroplar) oranı hakkında bilgi sağlayan elektrot aracılığıyla bir voltaj değeri (mV) belirlenir. Redoks potansiyeli pH değerine ve sıcaklığa bağlı olduğundan, ölçülen bu değişkenler de yüzme havuzunda kayıt altına alınır ve değerleri sabit tutulur.