Project resultaat

Het meten van de pH-waarde is dus van een cruciaal belang en een belangrijk onderdeel in het reinigingsproces. Een tweede belangrijke factor in het reinigingsproces is het meten van de verzadiging van het water. Verzadigd water verliest ook de reinigende functie. Het inzetten van nauwkeurige geleidbaarheidssensoren is dan essentieel en zorgt er voor dat het verzadigede water tijdig word ververst. JUMO is al jarenlang een betrouwbare partner van INNO+ en samen streven wij naar een verdere optimalisatie van het leefklimaat voor mens en dier.


Insert your alternative text
Kalibrasyon laboratuvarından haberler

Nem ve basınç servisi

Ölçülen değişken sıcaklık için akredite kalibrasyon laboratuvarı 1992'den beri Fulda'da (D) faaliyet göstermektedir. JUMO yakın zamanda Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS) tarafından nem ve basınç kalibrasyonu için bir hizmet sağlayıcı olarak akredite edilmiştir. Sonuç olarak JUMO, tüm üretim zinciri boyunca müşterilerine destek verebilir.

Nem

Yeni bir hizmet olarak nem ölçümü için sensörlerin kalibrasyonunu yapılamaktadır.
Nem, çevre ve ona maruz kalan malzemeler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yoğuşma, korozyon, küf oluşumu, ısınma ve ürünlerin kirlenmesi gibi etkilerden kaçınılması gerekiyorsa, nem seviyelerinin izlenmesi ve ölçülmesi önemlidir.

Gıda, eczacılık ürünleri, kimyasallar, yakıtlar, ahşap, tekstil ve kağıt üreten ve satan endüstrilerde nem ölçülmelidir. Müzeler, sanat galerileri, veri merkezleri, hastaneler, araştırma laboratuvarları ve yarı iletken üreticileri için nem ölçümü öenm taşımaktadır.

Fulda'daki (D) laboratuvarda JUMO, bağıl nemin kaydı için kullanılan higrometreleri kalibre eder (vericilerin ve veri kaydedicilerin kullanımı dahil). Bu kalibrasyonlar her zaman akredite edilmiştir.

DKD humidity calibration

DKD nem kalibrasyonu 1

DKD humidity calibration

DKD nem kalibrasyonu 2

Basınç

Elektrikli ve mekanik basınç ölçüm cihazlarının en iyi şekilde çalıştıklarından emin olmak için yılda bir kez kalibre edilmesi tavsiye edilir. Gerekli ayarlamalar, bakım ve temizlik JUMO hizmetimizin bir parçasıdır. Hizmet portföyüne yeni bir hizmet olarak eklene mekanik ölçüm ünitesinin ve basıncın doğrudan yerinde akredite kalibrasyonlarının sağlanmasıdır.

Üreticiden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. JUMO, -1 ila +600 bar arasında bir ölçüm aralığında mutlak ve bağıl basıncı kalibre edebilir. Kalibrasyon işlemi DKD-R 6-1: 2014 veya DIN EN 837: 1997'ye göre yapılır. Diğer hizmetlerimiz ise kalibrasyon sertifikası düzenlenmesi, kalibrasyon yapılan ürün üzerine bir kalibrasyon işaretinin uygulanması ve
ayarlamalar yapılmadan önce ölçülen değerlerin serbest bırakılmasıdır.
İletişim


Kalibrasyon DAKKS

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200