Schornstein
Başarı öyküsü: Baca gazı temizliği

Sistemli baca gazı temizliği

Baca gazı arıtımı için yıkama prosesleri bir çok sektörde başarılı olarak uygulanmaktadır. Bu prosesler, çevre için hem zararlı hemde kötü kokuya neden olan tek bileşenli yada çok bileşenli kimyasallara sahip bacagazlarını temizlemek için kullanılmaktadır. Almanya’nın Recklinghausen bölgesinde bulunan Terra-Care Umwelttechnik GmbH şirketi JUMO’ya sadece ölçü ve kontrol teknolojisi alanında değil, mühendislik hizmetlerinde de güveniyor.

Görev

Terra-Care Umwelttechnik GmbH, yasal olarak belirlenen kirletici değerlerine güvenilir ve etkili bir şekilde sağlamak için absorpsiyon ve biyolojik temizleme içeren çok aşamalı sistemleri kullanmayı tercih etmektedir. Proses, çözünür ham gaz bileşenlerinin ve sorbentin kütle transferine ve baca gazı bileşenlerinin biyolojik olarak parçalanabilirliğine dayanır. Yıkama sistemlerindeki birikme miktarı, çevrenin ve doğanın  korunması ve reaktörlerin emniyeti için Alman Federal Bakanlığı’na bağlı TA Luft (Hava Kalite Kontrolü Teknik Talimatlar) tarafından belirlenen sınır değere uygun olup olmadığı anlamına gelir. Tesisin güvenli bir şekilde çalışması, kurulum ekipmanlarının kontrol edilebilirliğine, proses parametrelerine ve su kalitesine bağlıdır. Bu sayede tüm sistem, ölçü ve kontrol teknolojisi bileşenleri kullanılarak özel olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir.Baca gazı temizliğinin çalışma prensibi

Kurulum: JUMO AQUIS touch S

Çözüm

Baca gazı, yıkama sistemine beslenir ve kolon boyunca geçirilir. Taşınan aerosoller, bir sonraki temizleme aşamasına geçilmeden önce arıtılmış baca gazı akımından bir buğu çözücü ile giderilir. İşletme maliyetlerini en aza indirmek için solvent geri dönüştürülür, ölçü teknolojileri ile sürekli olarak kontrol edilir ve gerektiğinde kimyasal kulanılır. Biyolojik temizleme aşamasındaki işlemler bir muadil olarak görülebilir. Bununla birlikte, burada biyolojik olarak parçalanabilen maddeler mikro bakteri uygulama mekanizmaları kullanılarak azaltılabilir. Tesisin güvenli çalışması büyük ölçüde kullanılan ekipmanlara, işletme parametrelerine ve su kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, tüm sistem JUMO'nun ölçü ve kontrol teknolojisi bileşenleri kullanılarak özel olarak izlenir ve kontrol edilir. Terra-CareUmwelttechnik GmbH tesislerinde iletkenlik, su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH değeri, su seviyesi, fark basınç ve besleme gaz sıcaklığı farklı temizleme aşamalarında ölçülür ve JUMO AQUIS touch ile değerlendirilir.


Das Abluftreigungssystem im Einsatz

Kullanılan baca gazı arıtma sistemi (1. aşama, 2. aşama ve 3. aşama)

Mehrstufige Abluftreinigungssysteme

Çok adımlı baca gazı arıtma sistemi

Projenin sonuçları

Bu süreçte JUMO Mühendislik ekibi, müşteri ile birlikte bir fizibilite analizine dayalı olarak gerekli ürün özelliklerini belirledi. Sistem çözümü, bir çok aşamada JUMO ölçü ve kontrol teknolojileri kullanılarak sağlandı.