Kolayca izlenebilir

Başarı Öyküsü: İyi İzleme

Kağıt fabrikasında otomasyon

Kağıt üretimi, kuyulardan ve nehirlerden alınan ve bu nedenle bölgedeki su dengesini etkileyen çok fazla su gerektirir. Bu nedenle çekilen su miktarları ve kuyulardaki su seviyeleri yakından izlenmelidir. Fulda'daki bir kağıt fabrikası, yeraltı suyu kuyularını izlemek için otomatik bir çözüm uygulamak için JUMO Engineering ile birlikte çalıştı.

Görev

Fulda'daki kağıt fabrikası, atık kağıt işleyen orta ölçekli bir işletmesidir. Her yıl bir milyon tondan fazla oluklu kağıt işlenmektedir. Kağıt üretiminde atık kağıdı çözmek ve temizlemek için su kullanılmaktadır. Aynı zamanda, geri kazanılan hamur için bir taşıma ortamı görevi görür.

Fulda sahasındaki fabrikada su kaynağı olarak dört ayrı yeraltı suyu kuyusu bulunmaktadır. Yeraltı suyu seviyesini kaydetmek için üç sondaj kuyusu kullanılır. Yeraltı suyunun çıkarılmasının bölgenin su dengesine zarar vermediğini kanıtlamak için, Hessen bölge konseyine kuyuların saatlik su seviyelerinin aylık bir listesi sağlanmalıdır. Ayrıca münferit kuyulardaki pompaların saatlik, günlük ve yıllık debileri de kaydedilmeli ve izlenmelidir, çünkü bu debilerin toplamı da bir sınır değeri geçmemelidir. Kuyu değerlerinin kaydedilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ek olarak, üst düzey kontrol odası ile çift yönlü iletişim de entegre edilmelidir.

 

JUMO mTRON T ölçüm, kontrol ve otomasyon sistemi

Yaklaşım

Tüm bu gereksinimler JUMO mTRON T otomasyon sistemi, JUMO dTRON 308H kompakt kontrolör ve JUMO seviye ve akış hızı sensörleri ile karşılanabilir. Her kuyu, JUMO mTRON T sisteminin kendi arayüzüne bağlandı. Seviyelerin ve debilerin kaydedildiği ve pompa hızının belirtildiği kuyu sistemlerinin kendilerine JUMO dTRON 308 kontrolörleri kuruldu. Kaydedilen ölçüm verileri, JUMO mTRON T çok işlevli panelde saklanır ve işlenir. Sağlanan entegratör fonksiyonları kullanılarak günlük, haftalık veya aylık miktar bir akıştan çok kolay bir şekilde belirlenebilir. Sınır değer izleme, önceden tanımlanmış işlevler kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

Ek olarak, tüm ölçüm verileri mTRON T sisteminde kurcalamaya karşı korumalı bir şekilde saklanır ve JUMO PCC iletişim yazılımı kullanılarak otomatik olarak okunabilir ve ağdaki bir arşivde saklanabilir. Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarına göre bireysel olarak otomatik raporlar oluşturulabilir. Bunlar örneğin ağ üzerinde önceden tanımlanmış bir klasör yapısında PDF, XLS ve metin formatında saklanabilir. Formları doğrudan e-posta ile göndermek de mümkündür.

Sonuç

Projeyi uygularken, kağıt fabrikası sadece JUMO ürünlerine değil, aynı zamanda görselleştirme de dahil olmak üzere PLC programlamasından otomatik raporun oluşturulmasına kadar uygulamayı geliştiren JUMO mühendislik ekibinin deneyimine de güvendi.