Image alt text

Temperaturregelung

Sıcaklık ölçümü ve kontrolü, endüstriyel sıcaklık sensörleri alanında dünya pazar lideri olan JUMO'da en yüksek ürün grubudur. Bu alandaki bilgi ve ürün seçimi de buna paralel olarak yüksektir. Klima ünitelerinde ve ısı pompalarında sıcaklık kontrolü için çözümlerimizden yararlanın.

Sıcaklık ölçümü için çözüm önerilerimiz

Daima doğru sıcaklık

Sıcaklık kontrolü için çözümlerimiz

JUMO sıcaklık kontrolü sayesinde, konforlu bir şekilde sıcak mı yoksa serin mi olması gerektiğine bakılmaksızın, iklim her zaman istenildiği gibidir. Bu durum basınca ve titreşime dayanıklı JUMO VIBROtemp dirençli termometre ve JUMO DICON touch çok kanallı kontrolör ile sağlanır. JUMO'nun ölçüm ve kontrol teknolojisi ile klima ünitesini ve ısı pompası ısıtmasını güvenilir şekilde kontrol edin.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Isıtma ve İklimlendirme Sanayi

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200