Druckmessung in der Filtrationsanlage

Druckmessung

Başarılı filtrasyon büyük ölçüde basınca bağlıdır. Sistemin başında ve sonunda güvenilir basınç ölçümü ile proses optimize edilebilir ve su filtreden doğru basınçta yönlendirilebilir.

Basınç ölçümü için çözümümüz

Optimum filtrasyon için doğru basınç

JUMO su basıncını ölçer ve kontrol eder

Bu alandaki basınç izleme için, JUMO Aquis 500 AS transmiter / kontrolör ile bağlanarak JUMO MIDAS S05 basınç transmiterini öneriyoruz. Bu kombinasyon, filtrasyondaki basıncı güvenilir bir şekilde ölçer ve düzenler.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Su ve Atıksu

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200