Füllstandmessung mittels Pegelsonde und Anzeigegerät/Regler

Füllstandmessung

Su deposundaki seviye taşmaması için izlenmelidir. Ancak boş tanklar, su kaynağında ciddi sonuçlara yol açabilecek boşluklara da neden olabilir. Bu nedenle, güvenilir seviye ölçümü eşit su temini sağlar.

Seviye ölçümü için çözümümüz

Tankta her zaman yeterli miktarda su

JUMO su kaynağını güvence altına alıyor

Su depolama tankındaki seviye ölçümü için JUMO, bir görüntüleme cihazı/kontrolör ile birlikte seviye probları sunar. Burada JUMO MAERA S26 seviye probu seviyeyi güvenilir bir şekilde ölçer ve JUMO di 308 göstergesine karşılık gelen bir sinyal gönderir. Doğrulama gerektiren ölçülen değerler, JUMO LOGOSCREEN ekran kaydedici ailesi ile kolayca ve güvenli bir şekilde kaydedilebilir, arşivlenebilir ve manipülasyona karşı değerlendirilebilir.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Su ve Atıksu

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200