Kalibre etmek

DAkkS Kalibrasyonu - Bilmeniz Gerekenler

Üretim süreçlerini optimize etmek, ürün kalitesini iyileştirmek ve tesis çıktısını artırmak günümüzün VUCA dünyasında hiç bu kadar önemli olmamıştı. DAkkS kalibrasyonu, bu hedeflere ulaşmak için en önemli anahtarlardan biridir. DAkkS kalibrasyonu ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin!

İçerik tablosu

DAkkS kalibrasyonu nedir?

DAkkS kısaltmasının açılımı Deutsche Almanya'daki kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonundan sorumlu olan Akkreditierungsstelle GmbH. Halk arasında kullanılan "DAkkS kalibrasyonu" ifadesi, sonuçların ulusal standartlara göre izlendiği bir kalibrasyonu ifade eder. Bu kalibrasyon akredite bir kalibrasyon laboratuvarı tarafından gerçekleştirilir. Bu, laboratuvarın tanımlanmış kalite standartlarına göre çalıştığı ve DAkkS tarafından tanındığı anlamına gelir..

DAkkS kalibrasyonu hangi yönergelere göre gerçekleştirilir?

Kalibrasyon, DKD (Alman Kalibrasyon Servisi) yönergesi DKD-R 5-1 gibi uluslararası kabul görmüş kalibrasyon yönergelerine dayanmaktadır. Bu şekilde, kalibrasyon sonuçları uluslararası olarak karşılaştırılabilir ve tanınmış standartlara uygundur. Aynı zamanda, kalibrasyonların kalitesi ve izlenebilirliği garanti edilir.

DAkkS kalibrasyonu ile DKD kalibrasyonu arasındaki fark nedir?

2010 yılından önce, Almanya'daki kalibrasyonlar Deutscher Kalibrierdienst'in şartnamelerine uygun olarak gerçekleştiriliyordu (DKD). DAkkS'nin kurulmasıyla birlikte DKD, DAkkS'ye entegre edilmiş, böylece DKD kalibrasyonu bugünkü DAkkS kalibrasyonuna karşılık gelmiştir. İki terim genellikle birbirinin yerine kullanılır.

DIN EN ISO/IEC 17025:2018 neleri şart koşmaktadır?

DIN EN ISO/IEC 17025 test ve kalibrasyon laboratuvarları için gereklilikleri belirler. Çalışanların uzmanlığı, uygun test ve kalibrasyon yöntemlerinin kullanımı, ölçümlerin tanınmış standartlara göre izlenebilirliği, ölçüm belirsizliklerinin kontrolü, kalite güvencesi ve ölçüm cihazlarının izlenmesi gibi çeşitli alanları kapsar. Ayrıca, ölçüm belirsizliklerinin ve diğer ilgili bilgilerin sunulması dahil olmak üzere sonuçların raporlanmasına ilişkin gereklilikleri de belirler.

DAkkS kalibrasyonu nasıl çalışır?

DAkkS kalibrasyonu standartlaştırılmış kalibrasyon prosedürlerine göre gerçekleştirilir. İlk olarak, kalibre edilecek ölçüm cihazı kalibrasyon kabiliyeti açısından incelenir veya değerlendirilir. Daha sonra yüksek hassasiyetli referans standartları kullanılarak kalibrasyonlar gerçekleştirilir. Ölçülen değerler, referans standartların bilinen değerleri ile karşılaştırılır ve belgelenir.

DAkkS kalibrasyonunun sonuçları nasıl belgeleniyor?

DAkkS kalibrasyonunun tamamlanmasının ardından cihaz sahipleri bir kalibrasyon sertifikası alır. Bu sertifika kalibre edilen cihaz, yapılan kalibrasyonlar ve kalibrasyon sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Kalibrasyon sertifikası, ulusal standartlara göre izlenebilir kalibrasyon kanıtı olarak hizmet eder ve kalite denetimleri veya müşteri soruları durumunda sunulabilir.

Örnek kalibrasyon sertifikası DAkkS, sayfa 1

Örnek kalibrasyon sertifikası DAkkS, sayfa 1

Örnek kalibrasyon sertifikası DAkkS, sayfa 2

Örnek kalibrasyon sertifikası DAkkS, sayfa 2

Farklı DAkkS kalibrasyonları var mı?

DAkkS kalibrasyonu için gereklilikler ölçüm maddesine ve ölçüm cihazına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca uygulanan kalibrasyon prosedürleri, referans standartları ve ölçüm belirsizlikleri açısından da farklılık gösterebilirler. Bu nedenle, ilgili cihaz türünde uzmanlaşmış bir kalibrasyon laboratuvarının seçilmesi tavsiye edilir.

DAkkS kalibrasyonu ne sıklıkla yapılmalıdır?

DAkkS kalibrasyonunun sıklığı, standartların gereklilikleri, üreticinin spesifikasyonları ve ölçüm cihazının özel uygulama koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yeniden kalibrasyon periyodu kullanıcı tarafından belirlenir. Kural olarak, ölçüm cihazlarının doğru çalışmaya devam etmesini sağlamak için başlangıçta yıllık bir yeniden kalibrasyon önerilir. Kullanıcının ölçüm cihazının geçmişini bilmesi ve gerekirse ölçüm cihazının yeniden kalibrasyon periyotları arasında da cihaz spesifikasyonuna uymasını sağlamak için yeniden kalibrasyon periyodunu uzatması veya kısaltması önemlidir.

DAkkS kalibrasyonu kimler için zorunludur?

Otomotiv endüstrisi, sağlık hizmetleri veya gıda üretimi gibi birçok sektörde doğru ölçümler çok önemlidir. Sonuçta, yanlış ölçüm kalite sorunlarına, güvenlik risklerine veya yasal sonuçlara yol açabilir. Akredite bir kalibrasyon laboratuvarı tarafından yapılan kalibrasyon, ölçüm cihazlarının doğru sonuçlar vermesi için geçerli standartlara ve gereksinimlere uygun olmasını sağlar. Bir standart veya direktif "ulusal standartlara göre izlenebilir ölçüm değerleri" gerektiriyorsa, DAkkS kalibrasyonu her zaman tercih edilir, çünkü ISO kalibrasyonundan farklı olarak DAkkS kalibrasyon sertifikası zaten kanıt olarak kabul edilir.

DAkkS kalibrasyonunun avantajları nelerdir?

DAkkS kalibrasyonunun zorunlu olmadığı şirketler bile DIN EN ISO/IEC 17025 uyarınca kalibrasyonun yüksek ölçüm doğruluğundan faydalanır. Bu şekilde, iç ve dış kalite hedeflerine daha kolay ulaşabilir ve denetimleri daha güvenilir bir şekilde geçebilirler. Düşük kalite nedeniyle tekrarlanan denetimler ve geri çağırmalar için ek maliyetlerden kaçınılabilir.

DAkkS kalibrasyonu ile ISO veya fabrika kalibrasyonu arasındaki fark nedir?

Kalibrasyon hiyerarşisinin en üstünde yer alan DAkkS kalibrasyonuna ek olarak, başka kalibrasyon prosedürleri de mevcuttur:

ISO kalibrasyonu

ISO kalibrasyonu, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) standartlarına uygun olarak uzman kalibrasyon laboratuvarları tarafından gerçekleştirilir. Kalibrasyon laboratuvarlarında kalite yönetim sistemleri ve teknik uzmanlık için gereklilikler ISO 9001 tarafından tanımlanmıştır. Bu, tutarlı kalite ve orijinal standart olarak adlandırılan izlenebilirliği sağlar. Bir DAkkS kalibrasyonu kesinlikle gerekli değilse, ölçüm aracı için mevcut değilse veya maliyet nedenleriyle talep edilmiyorsa, kalibrasyon ISO 9001'e uygun olarak da gerçekleştirilebilir. Ancak kalibrasyon sertifikaları uluslararası geçerliliğe sahip değildir.

Fabrika kalibrasyonu

Fabrika kalibrasyonu veya üretici kalibrasyonu, ölçüm cihazının üreticisi tarafından gerçekleştirilir. Cihaz, belirtilen özellikleri karşıladığından emin olmak için müşteriye teslim edilmeden önce kalibre edilir. Fabrika kalibrasyonu, cihazın ölçümlerini kontrol etmek için bir referans noktası olarak kullanılabilir. Ancak, fabrika kalibrasyonunun genellikle DAkkS kalibrasyonu ile aynı norm ve standart izlenebilirliğini sunmadığı unutulmamalıdır.