Merkezi ısıtma

Bölgesel ısıtma, genellikle kentlerde bulunan binalarda ısınma ve sıcak su sağlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Burada enerji üreticiden veya bir toplama noktasından gelir ve bölgesel ısıtma transfer istasyonlarında doğrudan tüketicilere dağıtılır. Burada enerji tüketimini ölçmek için aksesuarlar dahil olmak üzere eşleştirilmiş ısıl çiftler kullanılır.

Prosesiniz için çözüm önerilerimiz

Eşleştirilmiş ısılçiftler ve uygun montaj ekipmanları

Isıl çiftler için çözüm önerilerimiz

Enerji tüketimi, bölgesel ısıtmanın tüketicilere dağıtıldığı dağıtım istasyonlarında belirlenir. Burada amaç sıcaklık farkının kesin ölçümüdür. Bu proseste JUMO'nun ısıl çiftleri özel bir işlemlebirbiri ile eşleştirilir. JUMO ayrıca RTD sıcaklık probları için montaj ekipmanları, daldırma manşonları ve kurulum yerleri sağlar.