Şıra soğutma

Süzme ve kaynatma yoluyla berraklaştırmadan sonra, şıra mümkün olduğunca çabuk fermantasyon sıcaklığına soğutulmalıdır. Burada da zaman ve sıcaklık faktörleri büyük önem taşımaktadır. Maltın akış hızı, mayşe sıcaklığı ile kontrol edilir. Şırane kadar sıcak olursa, soğutucudan o kadar yavaş akar.

Prosesiniz için çözüm önerilerimiz

Doğru hızda şıra soğutma

Çözümümüz sürekli soğutma sağlar

Biranın şıra soğutucusundan eşit şekilde akmasını sağlamak için sıcaklık ve fark basıncı kontrol amacıyla bir kayıt cihazı ile ölçülür, düzenlenir ve izlenir. Ayrıca, soğutma sisteminin arızalanması veya arızalanması durumunda bir alarm tetiklenebilir.