Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon yardımı ile mikroorganizmalar sudan uzaklaştırılır veya öldürülür. İçme suyu arıtımında en yaygın kullanılan dezenfektan klordur. "Gerektiği kadar ve mümkün olduğu kadar az" ilkesine göre, klor içeriğinin konsantrasyonu ve dozu sürekli olarak izlenmelidir.

Dezenfeksiyon için çözümümüz

Her şey doğru dozda olmalı

JUMO klor içeriğini ölçer ve kontrol eder

Hiç kimse içme suyunda klor tadını almak istemez. JUMO, kanıt sağlama yükümlülüğüne uygun olarak tüm değerlerin aynı anda kaydedilmesi ile klor içeriğinin hassas bir şekilde ölçülmesini ve kontrolünü sunar. JUMO tecLine Cl2 elektrodu güvenilir bir şekilde ölçüm yaparken ve JUMO dTRANS AS02 transmiter / kontrolör değerleri görüntüleyip kontrol ederken, JUMO LOGOSCREEN kaydedici tüm değerleri kurcalamaya karşı korumalı bir şekilde kaydeder.