Kuyu suyu

İçme suyu, genellikle yeraltı sularından elde edilir. İçme suyunun güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak için çeşitli parametreler ölçülür ve izlenir. En önemli parametrelerden biri pH'dır.

Kuyulardaki yeraltı suyu için çözümümüz

JUMO ile kaliteli içme suyu

Kuyu sularında seviye ve pH ölçümü

Yeraltı suyundan içme suyu çekilirken pH değeri kontrol edilmeli ve gerekirse 6,5'in altında veya 9,5'in üzerinde olmaması gerektiği için ayarlanmalıdır. Bizim çözümümüzde, JUMO tecLine'dan bir pH kombinasyon elektrodu, JUMO AQUIS 500 pH transmiteri / kontrolörü ile birlikte bu görevi üstlenir. Ek olarak, kuyularda seviye ölçümü için JUMO dTRANS AS 02 gösterge / kontrolörlü JUMO MAERA S28 gibi bir seviye probu kullanılır.

İletişim


Pazar Segment Müdürü Su ve Atıksu

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic.Ltd. Şti. JUMO +90 216 645 5200 +90 216 645 5200