Ozon için transmiter ve kontrolör

Sulu çözeltilerdeki mikropları ve bakterileri uzaklaştırmak için klor veya brom yerine ozon da kullanılır. Dezenfeksiyonun optimal dozu, ozon konsantrasyonunun hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirir. JUMO'nun vericileri ve kontrolörleri her iki görevi de yerine getirir. Akıllı, veri yolu uyumlu JUMO digiLine sisteminden de yararlanabilirsiniz.

JUMO Ozon konsantrasyonu transmiter ve kontrolörü

Filtre
1
Ürünler: 5